قبل از ارسال گل می تونم عکس محصول رو ببینم؟

Monday, January 22, 2024

  شما می توانید گزینه "عکس از لحظه ارسال" در صفحه تسویه را انتخاب نمایید تا تصویر لحظه تحویل هدیه شما به عزیزان تان ثبت و برای شما ارسال گردد.